Semioticka abstrakce


Kiss and Hug (XO)

Kiss and Hug (XO)

2018, olej a akryl na plátne, 120 x 100 cm, 120 x 100 cm

XO (kiss and hug)

XO (kiss and hug)

2017, olej na plátne, 140x200 cm

hviezda AXU

hviezda AXU

2016, Olej na plátne, 100x150 cm

Zbierka Roberta Runtáka

Bez názvu I., II., III.

Bez názvu I., II., III.

2017, olej na plátne, a 60 x 50 cm

znakové tvaroslovie

znakové tvaroslovie

2017, olej na plátne, maľba fľašami, 100 x 150 cm

Rozšírené pole interpretácie, ako keď...

Rozšírené pole interpretácie, ako keď...

2017, olej na plátne, maľba fľašami, glitter, 130 x 200 cm

základné schopnosti

základné schopnosti

2017, olej na plátne, 100 x 90 cm

GO GO Green

GO GO Green

2017, olej na plátne, glitter, 150 x 100 cm

Farby a tvary

Farby a tvary

2016, olej na pieri, kšírované na MDF, 11ks, 40 x 30 cm

Séria 11 obrazov zobrazenuje farebné tvary, vytvorené na základe psychického automatizmu autorskou technikou maľby fľašami. Každý výsledný tvar má racionálne prisúdenú konkrétnu farbu a pôsobí samostatne na diváka. Pri interpretácii tejto epistemologickej štúdii sa môže divák oprieť napríklad o porovnanie podobných tvarov č.7 a č.8, kde môžme vidieť zrkadlovo obrátený farebný tvar polkružnice (farebný opozit). Zmenu farby som priradil, vďaka odlišnej pozícii tvaru vo farebnom priestore.