Znakový vizuálny jazyk

Bottle painting je pracovný názov autorskej techniky maľby bez použitia klasického maliarskeho náčinia ako sú štetce. Farbu miešam priamo v uzatvárateľných nádobách, ktoré potom prevrátim na plátno a ťahom vytváram farebnú stopu. Takýto postup zamedzuje vytváraniu prílišného detailu, takže maľbám dominuje jednoduchosť a náznakovosť. Zámerne ma táto technika zaujíma z toho dôvodu, že predchádza prehnanej popisnosti pri zobrazovaní reálneho. Dokonca aj pri pokuse niečo také dosiahnuť dochádza k značnej štylizácii. Obmedzením možností teda u mňa získava záujem ako dosiahnuť výsledku s čo najväčším obmedzením možností. Konečná vizuálna podoba sa dá prirovnať k akčej maľbe, hard edge, minimal, naive, a iným


Kiss and Hug (XO)

Kiss and Hug (XO)

2018, olej a akryl na plátne, 120x100 cm, 120x100 cm

hviezda AXU

hviezda AXU

2016, Olej na plátne, 100x150 cm

Zbierka Roberta Runtáka

Bez názvu I., II., III.

Bez názvu I., II., III.

2017, olej na plátne, a 60x50 cm

znakové tvaroslovie

znakové tvaroslovie

2017, olej na plátne, maľba fľašami, 100x150 cm

XO (kiss and hug)

XO (kiss and hug)

2017, olej na plátne, 140x200 cm

GO GO Green

GO GO Green

2017, olej na plátne, glitter, 150x100 cm

Farby a tvary

Farby a tvary

2016, olej na pieri, kšírované na MDF, 11ks, 40x30 cm

Séria 11 obrazov zobrazenuje farebné tvary, vytvorené na základe psychického automatizmu autorskou technikou maľby fľašami. Každý výsledný tvar má racionálne prisúdenú konkrétnu farbu a pôsobí samostatne na diváka. Pri interpretácii tejto epistemologickej štúdii sa môže divák oprieť napríklad o porovnanie podobných tvarov č.7 a č.8, kde môžme vidieť zrkadlovo obrátený farebný tvar polkružnice (farebný opozit). Zmenu farby som priradil, vďaka odlišnej pozícii tvaru vo farebnom priestore.