This must be the DNA

Táto site-specific inštalácia obsahuje maľby patrika kriššáka, ktorý používa sklenené nádoby namiesto štetcov. Fľaštičku s farbou preklopí na plátno a ťahom vytvára stopy. Predstava, že divák vie, ako tieto diela vznikajú vytvára ideovú paralelu k DNA - ak poznáme DNA kód, vieme ako bude výsledný organizmus vyzerať, aké bude mať vlastnosti. Výstava bola rozdelená na tri časti a každá z nich reprezentovala určitú časť kódu DNA. V prvej časti bol zavesený klasický závesný obraz, ktorého námet reprezentoval alfabetický charakter kódu DNA (sybolikcy - prepis). V druhej časti bolo inštalovaných sedem obrázkov na ktorých boli farebné body nasvietené farebným divadelným osvetlením. Postupná zmena farebného tónu zaručovala symbolický pohyb animácie graficky vizualizovaného DNA a v tretej časti bola plná výloha kvetín, ktorá reprezentovala konečný výsledok. Výloha prepájala verejný priestor s priestorom galérie a vytvárala tak uzavretý kruh celej výstavy.


pohled na expozici

pohled na expozici

2016

pohled na expozici

pohled na expozici

2016

pohled na expozici

pohled na expozici

2016

pohled na expozici

pohled na expozici

2016

pohled na expozici

pohled na expozici

2016