koncept línia I.

Concept of lines je založený na určitom procesuálnom vytváraní obrazov (maľby) pomocou tenkých línií (horizont., vert.) s následnou vlastnou postprodukciou. Samotná séria sa pohybuje od zobrazenia interiéru, a interiérových detailov, ako je klietka, televízie po exteriér a architektúru, a jednotlivé detaily, ako kôš na psie exkrementy a podobne. Dôležitou časťou je vlastná postprodukcia, v procese- v podobe celkovej inštalácie, kde vedľa reálnych obrazov je doplnený technický objekt- starú ihličkovú tlačiareň, ktorá nekonečne tlačí fotografie reálnych obrazov prítomných v inštalácii s nepríjemným kvílivým zvukom. Samotná tlač na nekvalitnom médiu s nekvalitnou, alebo primárne na iné účely používanou tlačiarňou získava originálnosť, a zaujímavosť. Samotná tlač úzko kooperuje s lineárnym spôsobom maľovania.


detstvo a spomienky

detstvo a spomienky

2009, olej, sprej na plátne, 120x140 cm

Prvý obraz,ktorým som začal maľovať pomocou rovných horizontálnych či vertikálnych čiar. Rýsovanie s chybami, ktoré spôsobuje posun pravítka po plátne. Technika maľovanéj šrafúry vytvára zaujímavé štruktúry a chyby, ktoré vznikajú pri pravidelnéj maľbe dotvárajú maliarske akcenty ako kontrast k technickému charakteru obrazu.

TV

TV

2010, olej na plátne, 150x110 cm

microsoft excel

microsoft excel

2010, olej na plátne, epoxid, 103x130,5 cm

Na obraze sú inštalované epoxidové políčka ako zvýraznenie výberu.

klietka - sociálna situácia

klietka - sociálna situácia

2010, olej na plátne, 75x75 cm

živočích - mestská krajina

živočích - mestská krajina

2010, olej na plátne, 130,5x103 cm

Malá chyba

Malá chyba

2010, olej na plátne, 140x120 cm