Kokony

Patrik Kriššák vystudoval ateliér malby na Ostravské univerzitě u Daniela Balabána. Už od
studia zkoumá médium malby a možnosti obrazu, tematicky se vztahuje k umění samotnému. Činí tak
s lehkostí, odstupem a (sebe) ironií, která mu umožňuje vytvářet z obrazů prostorové instalace doplněné o
(často nalezené) objekty, ready-made nebo živé předměty (rostliny). Uvádí-li (s potměšilým úsměvem), že
základní jednotkou malby je tah štětce, ve stejný moment své tvrzení přesouvá na barvu a mystifikuje sám
sebe i diváka. Jako „správný“ malíř maluje vedle abstraktních obrazů figurální „gaučák“, který obratem
obklopí zářícími žárovkami, aby zproblematizoval automatické přijetí obrazu. Pro práci Patrika Kriššáka je
typický experimentální přístup a hledání nové „vlastní“ techniky malby. Právě k té se dopracoval, když
v loňském roce začal tvořit tzv. „flašové obrazy“. Na místo štětce používá láhev s namíchanou barvou,
kterou překlopí na plátno nebo papír a přeneseně pokračuje v akční malbě, jak ji známe od padesátých
let. Papírové kokony, do nichž ukrývá své obrazy, jsou metaforou časově uzavřeného vývojového stádia
právě vznikajícího díla. Tím, kdo vstupuje do prostoru obrazu, není jen sám autor, ale i obraz sám.
Z dvojrozměrného média se v instalaci stává prostorový objekt, který až architektonicky definuje.

Lucie Šmardová

pohled do instalace

pohled do instalace

2015

pohled do instalace

pohled do instalace

2015