Farby a Tvary

Séria 11 obrazov zobrazenuje farebné tvary, vytvorené na základe psychického automatizmu autorskou technikou maľby fľašami. Každý výsledný tvar má racionálne prisúdenú konkrétnu farbu a pôsobí samostatne na diváka. Pri interpretácii tejto epistemologickej štúdii sa môže divák oprieť napríklad o porovnanie podobných tvarov č.7 a č.8, kde môžme vidieť zrkadlovo obrátený farebný tvar polkružnice (farebný opozit). Zmenu farby som priradil, vďaka odlišnej pozícii tvaru vo farebnom priestore.


pohľad do expozície

pohľad do expozície

2016