Address the Elephant in the Room

Výraz „slon v místnosti“ je metaforický idiom v angličtině pro důležité nebo obrovské téma, otázku nebo kontroverzní problém, který je zřejmý nebo o kterém každý ví, ale nikdo se o něm nezmiňuje nebo nechce diskutovat, protože to znamená nepohodlné a osobně, společensky nebo politicky trapné, kontroverzní, pobuřující nebo nebezpečné téma.
Vychází z myšlenky, že něco tak nápadného, jako je slon, se může jevit jako pře- hlížené v kodifikovaných sociálních interakcích a že sociologie/psychologie represe také funguje na makroúrovni. (zdroj Wikipedia)

Signifikantní prvek “slona v místnosti” je zde zobrazena síť, která je jednou z mnoha lidských činností poškozující mořské dno na kterém se nachází křehká biodiverzita. Tato série je v přímé návaznosti na sérii “Extinction” zobrazující korály jako nostalgický symbol mizející přírody.

Address the Elephant in the Room X

Address the Elephant in the Room X

Olej, gliter a sklo na plátně, 2023
250 x 200 cm

vystaveno: 2023 Damage Decoding: Archaeology of the Future

Address the Elephant in the Room XVI.

Address the Elephant in the Room XVI.

Olej, glitter a skleněná slída na plátně, 2023
132 x 160 cm

Address the Elephant in the Room IV.

Address the Elephant in the Room IV.

Olej, gliter a sklo na plátně, 2022
107 x 132 cm

Address the Elephant in the Room V.

Address the Elephant in the Room V.

Olej a gliter na plátně, 2022
132 x 107 cm

Address the Elephant in the Room I.

Address the Elephant in the Room I.

Olej a gliter na plátně, 2022
145 x 180 cm

triptych (1/3)

Address the Elephant in the Room II.

Address the Elephant in the Room II.

Olej na plátně, 2022
145 x 180 cm

triptych (2/3)

Address the Elephant in the Room III.

Address the Elephant in the Room III.

Olej a gliter na plátně, 2022
145 x 180 cm

triptych (3/3)