Biography

*18.12.1986 Live and works in Prague

Education

 • 2006-2011 Ostravská Univerzita v Ostrave, prof. Daniel Balabán akad. mal.
 • 2007-2008 AKU Banská Bystrica, prof. Stanislav Balko akad. mal.

Nominations

 • STRABAG Art Award 2011
 • Start Point Prize 2011
 • Cena kritiky za mladou malbu a její přesahy, 2012
 • Maľba roka, cena VÚB, 2019

Residencies

 • 2016 A.i.R. Wroclaw - part of European Capital of Culture

Solo exhibitions

 • 2019 Goosebumps, Vnitroblok, Praha
 • 2019 Rude Awakening,(collab. I. Pavlíčková, A. Mikysková) Basement project, Olomouc
 • 2019 Bewegung, Flat gallery, Bratislava
 • 2019 Color Blocking,(collab. I. Pavlíčková) Galerie Dole, Ostrava
 • 2019 Beuys don't cry,(collab. I. Pavlíčková, A. Mikysková) Pragovka gallery, Praha
 • 2019 KOMIX,(collab. I. Pavlíčková, H. Slanina) Hala 17 Pražská tržnice
 • 2018 Drag and Drop, galerie Petr Novotný, Praha
 • 2018 CHOKER,(collab. I. Pavlíčková, A. Mikysková) Holešovická Šachta, Praha
 • 2017/18 Paralelní Příběhy, Badokh, Praha
 • 2017 Alternative violence, galerie Saigon, Ostrava
 • 2017 Šichta - Schicht,(collab. I. Pavlíčková) Galerie Industrial, Ostrava
 • 2017 Patrik Kriššák a Julius Reichel, Štencův dům - Opero, Praha
 • 2016 Thist must by the DNA, Berlinskej Model, Praha
 • 2016 Path, galerie Jelení, Praha
 • 2015 Mystický Univerzalizmus, galerie W7, Olomouc
 • 2015 Jekor galerie, Praha
 • 2014 Přesní dávka/The Exact Dose, galerie ARTATAK, Praha
 • 2014 Inverze, galerie Lauby/Muzeum Ostrava, Ostrava
 • 2014 Vnitřní (vě)dění, galerie Offformat, Brno
 • 2013 Nič sa nedeje, galerie Prokopka, Praha
 • 2013 Dárky, galerie 35m2, Praha
 • 2012 Za desať dvanásť, NoD gallery, Praha
 • 2012 Hodge - podge, Entrance gallery, Praha
 • 2012 WE/OUI, GVUO, Ostrava, CZ
 • 2009 Klaipeda ART LAB, Litva

Group exhibitions

 • 2019 Speed Art Dating for collectors, theorist and artist, Ex Post Praha
 • 2019 Alchymie II., Klášterní kostel, The Chemistry gallery, Sokolov
 • 2019 Maľba roka 2019, Cena VÚB, galerie Nedbalka, Bratislava
 • 2019 Butterfly Effect, YADMC, Karlovy Vary
 • 2019 Metronome Festival, The Chemistry gallery, Praha
 • 2019 VDIFF, Moravská galerie v Brně, Dům Pánů z Kunštátu
 • 2018 Can't stop kissing you, The Chemistry gallery, Praha
 • 2018 - 2019 Roxy Visuals vol. 11, Praha
 • 2018 Dancing people are never wrong, The Chemistry gallery, Praha
 • 2018 Hledání hranic v post-mediálním prostředí, GVUO, Výstavní síň Sokolská 26, Důl Michal, Ostrava
 • 2017 Winter selection 6", Flat gallery, Bratislava
 • 2017 Salón Situace Ostrava, Důl Michal, Ostrava
 • 2016 Výstava, která nebude focena, White pearl gallery
 • 2016 Energie, galerie U Přívozu, Hradec Králové
 • 2015 Zlínsky salon mladých, Krajská galerie ve Zlíně
 • 2014 Umění ve veřejném prostoru, Kukačka, Ostrava
 • 2014 Urban pangea people, Karlin Studios, Praha
 • 2013 50 slov/50 words, bus MHD, Bratislava
 • 2012 Art Safari 24, studio Bubec, Praha
 • 2012 Cena kritiky, malba a její přesahy, Galerie kritiků, Palác Adria, Praha
 • 2011 Startpoint prize, Wannieck gallery, Brno
 • 2011 Nové Vzory, GVUO, Ostrava
 • 2011 Norimberské mlýny, Důl Michal, Ostrava
 • 2010 Len smelo bratia (komorní slováci) galerie aula FAVU Brno
 • 2010 Malba I., Hala C, Praha
 • 2010 Malba I., Velká galerie, Český těšín
 • 2010 Provoz Důl Hlubina, Ostrava
 • 2010 Malba I., Městská galerie Synagoga, Hranice
 • 2010 Malba I., Důl Michal, Ostrava

Publications

 • PATRIK KRIŠŠÁK, katalóg k výstavě PARALELNÍ PŘÍBĚHY / PARALEL STORIES, 2017
 • KUKAČKA 5 - INTERVENCE, INSTALACE, INFILTRACE 2014, katalóg, ISBN 978-80-7464682-9
 • Galerie OFF/FORMA/T 2011-2014, katalóg, ISBN 978-80-904271-7-4
 • 7.Zlínský salon mladých 2015, katalóg k výstavě, ISBN 978-80-87926-07-9
 • STARTPOINT PRIZE FOR EMERGIN ATISTS 2011, ISBN 978-80-87164-80-8
 • PATRIK KRIŠŠÁK - WE/OUI 2012, katalóg k výstavě v GVU Ostrava, ISBN 978-80-87405-17-8

Links

Studio

Bio

Patrik Kriššák (*1986) slovenský umelec generácie Y narodený vo vtedajšom Československu. V roku 2011 ukončil šúdium na Ostravskej Univerzite v Ostrave v ateléry Malba I. u prof. Daniela Balabána. Od roku 2011 žije a pracuje v Prahe, Česká republika. V roku 2011 bol nominovaný na Rakúsku cenu STRABAG Art Award a v rovnakom roku nasledovali nominácie v Českej republike a to Start Point Prize 2011 a Cena kritiky za mladou malbu a její přesahy v roku 2012. V roku 2015 sa účastnil na prestížnej výstave Zlínsky salon mladých. Rezidenčný pobyt absolvoval v hlavnom meste kultúry roku 2016 A.i.R. Wroclaw. V roku 2019 finalista Nadácie VUB v súťaži maľba roka na Slovensku. Kriššákova tvorba má experimentálnu povahu, jeho technika sa radí medzi neštetcovú maľbu a nerozvíja tak len modernistické tradície, ktoré započali v Amerike 60 rokoch, ale rozvíja tiež súčasné trendy, ktoré sú ovplyvnené informačnou technikou a novými médiami, ľahko rozlíšiteľný rukopis, ktorý odkzuje na tzv. "post digital age" v zmysle skúsenosti s počítačom a jeho grafickými programami, dostupnými na každom mobilnom zariadení. Základom maľby je kontakt s materiálom. Na maľbu mu postačujú zavarovacie fľaštičky v ktorých má namiešanú konzistenciu farby, tie potom prevracia na plátno, kde ťahom vzniká farebná stopa. Táto technika predznamenáva minimalistickú povahu a zameriava sa, u abstraktných kompozíc na samotné gesto. V jeho tvorbe nájdeme rôzne žánre ako napríklad portréty, abstraktný automatizmus zameraný na skúmanie farby, či jednotlivé “zátišia” v podobe zvierat, či rastlín v kvetináči odsúdených k ľudskéj spoločnosti.

EN Patrik Kriššák is a generation Y Slovak artist, born in former Czechoslovakia. In 2011 he completed his studies at the University of Ostrava, in the studio of Painting I, under prof. Daniel Balabán. Since 2011 he has been living and working in Prague, Czech Republic. In 2011 he was nominated for the Austrian STRABAG Art Award, and in the same year, award nominations followed in the Czech Republic, namely the Start Point Prize 2011, and the Critics Award for Young Painters and its successor, in 2012. In 2015 he participated in the prestigious exhibition, Zlín Youth Salon A.i.R., Wroclaw. In 2019, he was a VUB Foundation finalist in the Painting of the Year competition in Slovakia. Krishak's work is experimental, his technique is paintbrush paintings and thus does not only utilize modernist traditions that began in America in the 1960s, but also embraces current trends influenced by information technology and new media, the so-called "Post-digital age", in terms of experience with computers and graphics programs, available on every mobile device. The basis of painting is contact with the material. In vials, he mixes colors to a consistent density, which he then applies to the canvas, where the strokes create the color footprint of the painting. This technique marks a minimalist disposition which focuses on the gesture itself in abstract compositions. In his work we find various genres such as portraits, abstract automatism focused on exploring color, as well as the individual "still life" in the form of animals, or plants in a pot, doomed to human society.