Landheart series

The painting called Landheart is a natural scenery, a landscape of the 21st century. A century marked by natural disasters and media reports reporting on the fragile state of disturbed biodiversity.
The context of the title of the series arose at the time of the first wave of the COV-SARS-19 pandemic, which first appeared in China. Thanks to the trivialization of the serious situation and the developed world travel infrastructure, it quickly spread to all corners of the world. Landheart is a landscape that people were forbidden to enter for several months in 2020. A landscape that even the animals have already left because they went to look for food in cities otherwise densely populated by people. A landscape that in its context took on a post-apocalyptic character of emptiness.

Landheart II.

Landheart II

Oil and glitter on canvas, 2021
130 x 170 cm

private collection

Landheart III.

Landheart III.

Oil and glitter on canvas, 2022
130 x 170 cm

private collection

Landheart IV.

Landheart IV.

Oil, glass powder and glitter on canvas, 2022
150 x 210 cm

soukromá sbírka

Landheart V.

Landheart V.

Oil and glitter on canvas, 2023
72 x 102 c,

Landheart VI.

Landheart VI.

Oil and glitter on canvas, 2023
160 x 132 cm

private collection

Landheart VII.

Landheart VII.

Oil and glitter on canvas, 2023
160 x 132 cm

Landheart VIII.

Landheart VIII.

Oil and glitter on canvas, 2023
132 x 107 cm

Landheart IX.

Landheart IX.

Oil and glitter on canvas, 2023
140 x 210 cm

Série s názvem Landheart je přírodní scenérií, krajinomalbou 21. století. Století poznamenaného přírodními katastrofami a mediálními správami, které informují o křehkém stavu narušené biodiverzity.
Kontext názvu série vznikl v čase první vlny pandemie COVSARS-19, který se poprvé objevil v Číně(konec roku 2019). Díky bagatelizaci závažné situace a rozvinuté světové cestovní infrastruktury se rychle rozšířil do všech koutů světa. Landheart je krajinou do které měli lidé v roku 2020 na několik měsíců zapovězeno vstoupit. Krajinu, kterou už i zvířata opustili, protože se vydali hledat potravu do měst jinak hustě obývaných lidmi. Krajina, která ve svém kontextu nabyla postapokalyptický charakter prázdnoty.