EXTINCTION

Při přípravě nové série obrazů, která je poprvé prezentovaná zde na výstavě Extinction v Domě Radost, autor reflektuje současnou všudypřítomnou klimatickou úzkost, která dopadá i na něj jako jednotlivce. Nesnaží se být aktivistický, nicméně do obrazů vkládá ekologické poselství. Za ústřední téma tohoto cyklu si zvolil ekosystém korálových útesů, jejichž vymírání v důsledku globálních změn v současnosti čelíme (odtud název výstavy i celého cyklu Extinction). Prostřednictvím obrazů tak přibližuje krásu, ale také pomíjivost a křehkost podmořské přírody a na problém poukazuje prostřednictvím pozitivní nikoliv negativní emoce.

Petr Hájek

Vymizení korálových útesů IV.

The Sparkling World IV.

oil and glitter on canvas, 2020
150 x 200 cm

Vymizení korálových útesů

The Sparkling World

Oil and acrylic on canvas, 2020
150 x 200 cm

Vymizení korálových útesů II.

The Sparkling World II.

Oil and acrylic on canvas, 2020
150 x 200 cm

Vymizení korálových útesů III.

The Sparkling World III.

Oil on canvas, 2020
210 x 140 cm

Duch ve skořábce I., II.

Ghost in the Shell I., II.

Oil on canvas, 2020
70 x 50 cm, 70 x 50 cm

Determination I., II.

Duch ve skořábce III.

Ghost in the Shell III.

Olej a gliter na plátně, 2020
90 x 70 cm

Determination III.

Duch ve skořábce IV.

Ghost in the Shell IV.

Oil on canvas, 2020
100 x 70 cm

Determination IV.

Duch veskořábce V.

Ghost in the Shell V.

Oil on canvas, 2020
80 x 100 cm

Determination V.

Duch ve skořábce VI.

Ghost in the Shell VI.

Oil and glitter on canvas, 2020
70 x 50 cm

Determination VI.

Duch ve skořábce VII.

Ghost in the Shell VII.

Oil on canvas, moulding mass, 2020
70 x 100 cm

Determination VII.

Atlas II.

Atlas II.

Oil and glitter on canvas, 2020
120 x 100 cm

Atlas I.

Atlas I.

oil and glitter on canvas, 2020
120 x 100 cm

Atlas III.

Atlas III.

Oil and acrylic on canvas, 2020
120 x 100 cm

Atlas IV.

Atlas IV.

Oil and glitter on canvas, 2020
120 x 100 cm

Atlas V.

Atlas V.

Oil and glitter on canvas, 2020
120 x 100 cm

Zvrátit budoucnost I.

Reverse the Future I.

Oil and glitter on canvas, 2020
150 x 100 cm

Zvrátit budoucnost II.

Reverse the Future II.

Oil and glitter on canvas, 2020
150 x 100 cm

private collection

Zvrátit budoucnost III.

Reverse the Future III.

Oil and glitter on canvas, 2020
150 x 100 cm

Zvrátit budoucnost IV.

Reverse the Future IV.

Oil and glitter on canvas, 2020
150 x 100 cm